SAZINIETIES AR MUMS!

Adrese:

Ganību dambis 26-416,

Riga, LV-1005, Latvija

Tālrunis: +(371) 67383810
Fakss: +(371) 67383810

Mob.tel.: +(371) 28609491

e pasts: info@fashionlab.lv

 

 


 

Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi pēc MK noteikumiem Nr.372
Ziņas / 2007 / Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi pēc MK noteikumiem Nr.372 /

1. Galvas aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

1.1. bÅ«vdarbi, darbs uz sastatnÄ“m, zem tām vai to tuvumā, darbs uz paaugstinājuma, sastatņu uzstādÄ«šana un nojaukšana, veidņu izgatavošana un izjaukšana, instalāciju uzstādÄ«šana, demontāža;

1.2. darbs uz tÄ“rauda tiltiem, tÄ“rauda bÅ«vkonstrukcijām, torņiem, mastiem, hidrauliskajām konstrukcijām, kurtuvÄ“s, pie velmÄ“šanas statņiem, liela izmÄ“ra konteineriem, liela izmÄ“ra cauruļvadiem, boileriem, spÄ“kstacijās;

1.3. darbs kanālos, tuneļos, šahtās, bÅ«vbedrÄ“s;

1.4. zemes rakšana un kalnrÅ«pniecÄ«bas darbi;

1.5. apakšzemes darbi, darbs karjeros, šahtu balstu noņemšana;

1.6. darbs ar kniedÄ“šanas instrumentiem;

1.7. spridzināšana;

1.8. darbs ar liftu vai pacēlāju, kravas celtņu vai konveijeru tuvumā;

1.9. darbs domnās, rÅ«das bagātināšanas uzņēmumos, tÄ“raudlietuvÄ“s, velmÄ“tavās, metalurÄ£ijas uzņēmumos, kaltuvÄ“s un lietuvÄ“s;

1.10. darbs pie tehnoloÄ£iskajām kurtuvÄ“m, konteineriem, mašÄ«nām, bunkuriem, cauruļvadiem;

1.11. kuģu būvniecība;

1.12. vilcienu sastāvu veidošana;

1.13. darbs lopkautuvēs;

1.14. mežizstrādes darbi;

1.15. metināšana;

1.16. pārtikas ražošana;

1.17. zāļu ražošana;

1.18. darbs ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem;

1.19. darbs tekstilrūpniecībā;

1.20. metālpārstrāde;

1.21. elektromontāža.

2. Dzirdes aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

2.1. darbs ar metāla presēm vai to tuvumā;

2.2. darbs ar pneimatiskajiem un elektriskajiem instrumentiem;

2.3. tehniskā apkalpošana lidostās;

2.4. pāļu dzÄ«šana;

2.5. kokapstrāde;

2.6. darbs ar tekstilmašÄ«nām vai to tuvumā;

2.7. kompresoru apkalpošana;

2.8. citi darbi, kuros trokšÅ†a lÄ«menis pārsniedz pieļaujamās normas.

3. Sejas un acu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

3.1. kalšana, gravÄ“šana;

3.2. metināšana, slÄ«pÄ“šana ar abrazÄ«viem instrumentiem, virpošana un atdalÄ«šana (piemÄ“ram, nogriešana, nozāģēšana);

3.3. iežu izstrāde un apstrāde;

3.4. kniedÄ“šana;

3.5. frÄ“zÄ“šana;

3.6. karstā štancÄ“šana;

3.7. lūžņu smalcināšana un aizvākšana;

3.8. abrazÄ«vu materiālu izsmidzināšana;

3.9. darbs ar skābÄ“m, sārmiem vai bāziskiem šÄ·Ä«dumiem, dezinfekcijas lÄ«dzekļiem, korozijas tÄ«rÄ«šanas lÄ«dzekļiem un citām vielām ar Ä·Ä«misku iedarbÄ«bu;

3.10. darbs ar šÄ·idrumu un sausu vielu izsmidzinātājiem;

3.11. darbs ar izkausētām vielām vai to tuvumā;

3.12. darbs ar lāzeriem;

3.13. darbs, kurā iespējams rentgena, ultravioletais un infrasarkanais starojums;

3.14. kokapstrāde.

4. Elpošanas un parenterālo ceļu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

4.1. darbs konteineros, slēgtās telpās, gāzes degļu tuvumā, kur var būt gāzes noplūde un pazemināts skābekļa saturs gaisā;

4.2. darbs gāzes konvertoru un domnu gāzes pievadcauruļu tuvumā;

4.3. darbs domnu ielādējamo un izlaižamo atveru tuvumā (metālu tvaiki);

4.4. krāšÅ†u oderÄ“šana, metāla liešana kausos, iežu sausā izstrāde un apstrāde;

4.5. darbs ar stikla vati un azbestu;

4.6. kokapstrādes darbi, kur var būt daudz putekļu;

4.7. krāsošana ar smidzināšanas metodi;

4.8. darbs kanalizācijas un gāzes šahtās un akās, kolektoros un citos ar kanalizāciju saistÄ«tos objektos;

4.9. darbs refrižeratoros, kur iespÄ“jama dzesÄ“jošÄs vielas (siltumapmaiņas aÄ£enta) noplÅ«de;

4.10. darbs uz vai zem Å«dens, kur nepieciešama skābekļa pievadÄ«šana;

4.11. darbs ar Ä·Ä«miskām vielām un Ä·Ä«miskiem produktiem, kas nelabvÄ“lÄ«gi iedarbojas uz elpošanas ceļiem un gremošanas orgāniem;

4.12. darbs ar aktīvām bioloģiskām vielām un mikroorganismiem.

5. Roku un plaukstu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

5.1. darbs ar skābÄ“m, sārmiem vai bāziskiem šÄ·Ä«dumiem, dezinfekcijas lÄ«dzekļiem, korozijas tÄ«rÄ«šanas lÄ«dzekļiem un citiem lÄ«dzekļiem ar Ä·Ä«misku iedarbÄ«bu;

5.2. darbs ar radioaktīvām vielām;

5.3. darbs ar karstiem materiāliem, kā arī pie karstiem materiāliem;

5.4. darbs saldētavā un darbs ar aukstiem materiāliem;

5.5. metināšana;

5.6. kalšana un liešana;

5.7. darbs ar atklātu ugunsavotu, kā arī pie atklāta ugunsavota;

5.8. darbs ar sprādzienbīstamām vielām vai aprīkojumu;

5.9. darbÄ«bas ar asiem priekšmetiem (ja tās nav saistÄ«tas ar tādiem mehānismiem, kuros varÄ“tu ieraut cimdus);

5.10. darbs ar stiklu;

5.11. darbs ar skrošu apstrādes iekārtām;

5.12. ciršana un siešana;

5.13. darbs ar nažiem (lopkautuvēs);

5.14. mašÄ«nu nažu nomaiņa;

5.15. darbs ar pneimatiskajiem āmuriem;

5.16. zemes rakšana un kalnrÅ«pniecÄ«bas darbi;

5.17. smaguma pārvietošana ar fizisku spÄ“ku;

5.18. darbs, kur iespÄ“jams kontakts ar elektroenerÄ£ijas avotam pieslÄ“gtām iekārtām, – nepieciešami dielektriskie cimdi;

5.19. pārveidošanas (montāžas, pārbÅ«ves) darbi, tehniskā apkope un remonts.

6. Kāju un pÄ“du aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

6.1. mežizstrāde un darbs ar motorzāģi;

6.2. darbs uz slidenām virsmām;

6.3. darbs ar karstiem vai ļoti aukstiem priekšmetiem, kā arÄ« uz karstiem vai ļoti aukstiem priekšmetiem;

6.4. darbs ar vibrÄ“jošu virsmu;

6.5. darbs, kuru nodarbinātais veic rāpus;

6.6. darbs, kur iespÄ“jama kausÄ“jumu iekļūšana zābakos, – nepieciešami viegli un ātri novelkami aizsargzābaki;

6.7. darbs, kur iespÄ“jams kontakts ar elektroenerÄ£ijas avotam pieslÄ“gtām iekārtām, – nepieciešami dielektriskie aizsargapavi;

6.8. aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzÄ«bu un necaurduramu zoli nepieciešami šÄdos darbos:

6.8.1. Ä“ku karkasu montāža, pamatu likšana, ceļu bÅ«ve un remonts;

6.8.2. sastatņu montāža;

6.8.3. betonÄ“šana, arÄ« veidņu izgatavošana un izjaukšana;

6.8.4. darbs uzņēmuma teritorijā ārpus telpām un noliktavās;

6.8.5. jumiÄ·a darbs;

6.9. aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzÄ«bu nepieciešami šÄdos darbos:

6.9.1. darbs uz tērauda tiltiem, būvkonstrukcijām, mastiem, torņiem, liftos, pacēlājos, uz tērauda hidrauliskajām konstrukcijām, pie domnām, tērauda lietuvēs un velmētavās, uz lieliem konteineriem, liela izmēra cauruļvadiem, celtņiem, tvaika katliem un spēkstacijās;

6.9.2. krāšÅ†u, sildāmo ierīču, ventilācijas sistÄ“mu, metāla konstrukciju montāža;

6.9.3. pārveidošana (montāža, pārbÅ«ve), tehniskā apkope un remonts (apkope, uzturÄ“šana);

6.9.4. darbs pie reducÄ“šanas krāsnÄ«m un tÄ“rauda liešanas ierÄ«cÄ“m velmÄ“šanas, štancÄ“šanas, kalšanas, presÄ“šanas un izvilkšanas iecirkņos;

6.9.5. darbs atklātos karjeros;

6.9.6. iežu izstrāde un apstrāde;

6.9.7. stikla lokšÅ†u un lÄ«dzÄ«gu izstrādājumu ražošana un apstrāde;

6.9.8. darbs ar veidnÄ“m, krāšÅ†u apšuve, formÄ“šana keramikas ražotnÄ“s;

6.9.9. transports un uzglabāšanas darbi noliktavās;

6.9.10. darbs ar sasaldētas gaļas blokiem, konservētas pārtikas iepakojumiem;

6.9.11. kuģu būve;

6.9.12. vilcienu sastāvu veidošana;

6.9.13. smagumu pārvietošana, lietojot fizisku spÄ“ku;

6.10. darbs ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem.

7. Ādas aizsardzības līdzekļi lietojami:

7.1. krāsu un laku ražošanā;

7.2. ģērÄ“šanā;

7.3. darbā ar naftas produktiem;

7.4. darbā ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem.

8. Visa Ä·ermeņa aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi, vÄ“dera un citu Ä·ermeņa daļu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

8.1. darbs ar skābÄ“m, sārmiem, dezinfekcijas lÄ«dzekļiem un korozijas tÄ«rÄ«šanas lÄ«dzekļiem;

8.2. darbs ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem;

8.3. darbs ar radioaktīvām vielām;

8.4. darbs ar bioloģiski aktīvām vielām un mikroorganismiem;

8.5. darbs ar karstiem materiāliem, kā arī pie karstiem materiāliem;

8.6. darbs pie atklāta ugunsavota;

8.7. darbs ar sprādzienbīstamām vielām vai iekārtām;

8.8. darbs ar lentzāģi un motorzāģi;

8.9. darbs ar kausētiem metāliem un darbs, kur iespējams infrasarkanais starojums;

8.10. darbs saldētavās;

8.11. darbs ar stiklu;

8.12. darbs ar skrošu apstrādes iekārtām;

8.13. ciršana;

8.14. darbs ar nažiem, Ä«paši, ja nazis tiek vÄ“rsts pret nodarbinātā Ä·ermeni;

8.15. metālapstrāde;

8.16. kalšana un liešana;

8.17. urbšana, griešana, frÄ“zÄ“šana;

8.18. darbs uz ūdens vai tā tuvumā;

8.19. darbs, kur iespējams rentgena starojums;

8.20. darbs, kur iespējams elektromagnētiskais starojums;

8.21. metināšana, kalšana, liešana;

8.22. darbs ārā lietū un aukstumā;

8.23. darbi, kur nodarbinātajam jābÅ«t labi redzamam (darbs uz ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, lidostās, ostās), nepieciešams fluorescÄ“jošs vai atstarojošs aizsargapģērbs;

8.24. mežizstrāde un kokapstrāde;

8.25. būvdarbi.

9. AizsardzÄ«bas lÄ«dzekļi visa Ä·ermeņa aizsardzÄ«bai pret kritieniem lietojami, ja tiek veikti šÄdi darbi:

9.1. darbs uz sastatnēm un jumtiem;

9.2. dažādi montāžas, remonta un apkopes darbi augstumā;

9.3. darbs mastos un torņos;

9.4. darbs augstos kravas celtņos;

9.5. darbs noliktavās augstās iekraušanas ierÄ«cÄ“s;

9.6. darbs urbšanas torņu augšÄ“jos stāvos;

9.7. darbs šahtās, akās, kolektoros un tvertnÄ“s;

9.8. darbs, kas saistÄ«ts ar kāpšanu stabā (kokā).

mājas lapu izstrāde, mājas lapu izveide, mājas lapas